Учнівське самоврядування

Завдання УС

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ – РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ КОЖНОГО УЧНЯ

Одним з важливих завдань суспільства є насамперед  створення умов для того, щоб наші діти могли  набути компетентного досвіду участі у суспільно-політичних процесах  країни. Такі завдання суспільства вимагають нових підходів до виховання, до виявлення і розвитку здібностей лідера, адже лідер у навчальному закладі – це майбутній політик чи бізнесмен, якому вирішувати як щоденні, так і масштабні завдання.

Принципи, якими керується УС

Принципи, якими керується учнівське самоврядування Куликівського ПАЛ:

Демократичний вибір

Учнівське самоврядування ліцею діє на добровільних засадах, на основі єдності інтересів та на підставі Статуту учнівського самоврядування державного професійно-технічного навчального закладу «Куликівський професійний аграрний ліцей». Статутом означені основні цілі діяльності та завдання учнівського самоврядування, правові, організаційні засади створення та функціонування органів учнівського самоврядування. З метою об’єднання зусиль учнівської молоді та педагогічного колективу для вирішення важливих проблем сьогодення, формування творчої соціальної активності учнів між адміністрацією ліцею та колективом учнівського самоврядування щорічно укладається угода.

Постійний пошук талановитої молоді

Над створенням сучасної моделі учнівського самоврядування педагогічний колектив працює з 2007 року. Важливою умовою педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням на даному етапі є постійний пошук нових ефективних форм та методів його діяльності.

Конкурси, фестивалі, акції, флешмоби та інші форми виховної роботи дозволяють виявити та підтримувати лідерські якості учнів.

Виховання добра і милосердя

Волонтерський рух для молодих людей – це можливість самовдосконалення  і реалізації себе в служінні  людям. На базі ліцею працює загін волонтерів, за участі якого проводяться різнопланові заходи, такі як: «Грані добра», «Повір у себе», «Різдвяний подарунок», «Забуті могили», «За чисте довкілля», участь  у Всеукраїнських акціях «33 хвилини» та  «Серце до серця».

Виховання здорової нації через спорт

Здорова нація – успішна нація. Здоров’я і спорт – нероздільні. Виховання здорової дитини через спорт один із пріоритетних напрямків діяльності навчального закладу. Лідери учнівського самоврядування є постійними учасниками та співорганізаторами спортивно-оздоровчих заходів.

Виховання патріотизму

Патріотизм у всі часи був і залишається актуальною темою для обговорення. Але почуття патріотизму неможливо аналізувати за шкалою, його треба виховувати, підтримувати і розвивати.

Успіх у центрі уваги

Будь який навчальний заклад – це мікромодель майбутнього суспільства. Основи лідерства, громадянського становлення та демократії закладаються з дитячих років, а самоврядування допомагає учням організувати власне життя і життя своїх товаришів. Цим самим підкреслюються абсолютно всі моменти успіху, які важливі кожному лідеру.

Співпраця – запорука успіху

Співпраця органів учнівського самоврядування з різними установами та організаціями сприяє розвитку комунікативних якостей, адаптації до сучасних умов життя.

У Куликівському ПАЛ  на сьогодні  створена   система учнівського самоврядування, на успішне функціонування якої затрачається багато часу, ентузіазму  і наполегливості,  постійної  уваги до змін, що відбуваються в  ній. Система гнучка і розвивається. Залежно від складу учнівського колективу, рівня підготовки  та характеру інтересів учнів, якість  та її складові  тимчасово можуть навіть припиняти своє існування або набувати іншої форми, характеру. Головне, щоб  ці форми  і характер  не виходять за межі  моральності і духовності та працюють  на  духовне збагачення, усесторонній розвиток  учнів.