Гуртожиток

Гуртожиток Куликівського ПАЛ – це не лише місце для проживання учнів, а  й затишна домівка для кожного з них. Тут є свої традиції та звичаї, свої історії та легенди, свої веселі та прикрі випадки,  є свої правила та вимоги, своя особлива, неповторна атмосфера, що створюється зусиллями персоналу, педагогічного колективу та учнів.

Для ліцею  гуртожиток є перспективною соціально-педагогічною системою, яка володіє необмеженими можливостями додаткової виховної роботи в позанавчальний час.

Мета і завдання

Виховна робота у гуртожитку здійснюється  згідно з перспективним планом роботи на рік, місяць та спрямована на виховання національної свідомості, правової грамотності, моральних принципів, естетичних поглядів, фізичних якостей, а також розвитку художньо-естетичних смаків та творчих здібностей учнів. Робота  здійснюється диференційовано, з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, їх психофізичних особливостей у різноманітних організаційних формах, які забезпечують функціонування безперервного виховного процесу в позаурочний час.

Основні вимоги щодо організації життєдіяльності в  гуртожитку ліцею відображені у «Положенні про учнівський гуртожиток  ДПТНЗ «Куликівський професійний аграрний ліцей»», «Правилах внутрішнього розпорядку  гуртожитку ДПТНЗ «Куликівський професійний аграрний ліцей»,  «Переліку прав та обов’язків мешканців гуртожитку».

Напрямки

Основні напрямки виховного процесу у гуртожитку

Форми

Форми і методи виховної роботи в гкртожитку

Метод переконань – це метод за допомого якого вихователь має можливість формувати уявлення своїх вихованців, їх погляди та основні поняття на рівні обміну інформацією.

Метод стимулювання використовується при організації діяльності учнів, мешканців гуртожитку, на виконання доручень, завдань, при організації різноманітних змагань.

Метод оцінки та самооцінки, завдяки  цього методу проводиться оцінювання вчинків учнів,що  надає  допомогу в саморегуляції їх поведінки, яка замикається в заохоченні, зауваженнях, в створенні ситуації довіри, самоконтролю і контролю, самокритики.

Реалізація

З метою досягнення максимального взаєморозуміння всіх об’єктів і суб’єктів виховного процесу в гуртожитку здійснюється:

 Правила

Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитку

Гуртожиток розрахований для проживання учнів у період навчання в даному навчальному закладі професійно-технічної освіти.

У гуртожитку повинні бути створені необхідні умови для проживання, для занять, відпочинку учнів та проведення виховної роботи з ними.

У гуртожитку,   крім спальних кімнат, повинні бути кімнати для підготовки домашніх завдань і відпочинку учнів, побутові кімнати, ізолятор, душові кімнати, кімнати для приготування їжі.

 1. Загальні положення

1.1. Вселення учнів, слухачів, в окремих випадках, працівників ПТНЗ в гуртожиток здійснюється за наказом директора, згідно з поданими заявами.

1.2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто надати паспорт чи свідоцтво про народження коменданту. Їй повинен бути наданий інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіо- і телеапаратури, вона повинна вивчити правила внутрішнього розпорядку, ознайомитись із встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також порядком виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється комендантом.

1.3. Оформленням документів на прописку тих, хто вселяється в гуртожиток, займається комендант гуртожитку у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата за прописку проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.

1.4. Мешканці гуртожитку можуть бути у разі необхідності тимчасово переселені до іншої кімнати без погіршення житлових умов.

1.5. При відрахуванні із навчального закладу, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом одного дня від дня виходу відповідного наказу. У випадках, коли з поважних причин мешканець не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням директора цей термін може бути продовженим.

2. Умови проживання

2.1. Опис майна і речей загального користування в кімнаті підписується мешканцем і зберігається у коменданта. Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.

2.2. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу до гуртожитку.

Вхід до гуртожитку дозволяється:

 • мешканцям гуртожитку до 21.00 години, після 21.00 години вхідü дозволяється у виключних випадках за заздалегідь виданим письмовим дозволом коменданта, вихователя, заступника директора з навчально- виховної роботи;
 • гостям тільки у позаурочний час з 16.00 до 21.00 години. При вході доü гуртожитку відвідувачі надають черговій заяву, підписану директором чи його заступником, документ, що посвідчує особу, і реєструються в книзі відвідувачів. Мешканець зобов’язаний особисто зустріти гостя при вході і провести його при залишенні гуртожитку.

Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили вищезгаданих осіб.

2.3. Позаурочні виховні, культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються за планом і закінчуються до 21.00. З 23.00 до 07.00 в гуртожитку повинна дотримуватися тиша.

2.4. Мешканці гуртожитку не повинні прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах, для цього обладнані побутові кімнати. На стінах, шафах, інших меблях не дозволяється наклеювати або прибивати об’яви, фотографії, плакати, малюнки та інше.

3. Порядок денний в гуртожитку ліцею

 1. Пробудження від сну, підйом – 07.00
 2. Ранковий туалет, зарядка, закаляючі процедури – 07.00 – 07.30
 3. Прибирання кімнат, секцій – 07.30 – 08.00
 4. Сніданок, підготовка до занять – 08.00 – 08.30
 5. Навчальні заняття – 08.30 – 15.55
 6. Заняття в гуртках, секціях – 17.00 – 20.00
 7. Самопідготовка до занять – 17.00 – 18.00
 8. Вечеря – 18.00 – 18.30
 9. Прибирання кімнат, блоків – 18.30 – 19.00
 10. Вільний час, читання, перегляд телепередач, проведення виховних заходів – 19.00 – 21.00
 11. Вечірня перевірка учнів та санітарна година – 21.00 – 22.00
 12. Вечірній туалет – 22.00 – 22.30
 13. Сон – 22.30 – 07.00

4. Учні, які проживають у гуртожитку, мають право:

4.1. Користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку та комунально – побутовими послугами.

4.2. Користуватися послугами приміщень.

4.3. Створювати  Раду гуртожитку. При Раді організовуються ініціативні групи: побутова, культурно – масова, санітарна, фізкультурна та ін., їх очолюватимуть члени Ради гуртожитку.

5. Учні, які проживають у гуртожитку, зобов’язані:

5.1. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.

5.2. Оберігати і охайно відноситись  до  приміщень, майна та інвентаря гуртожитку; за зіпсований інвентар учні несуть матеріальну ввідповідальність.

5.3. Добросовісно виконувати обов’язки чергового по кімнаті, блоку та гуртожитку.

5.4.  Дотримуватися чистоти в спальних кімнатах, не лягати і не сідати на ліжко у верхньому одязі.

5.5. Економно використовувати  електричну енергію, воду.

5.6. Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час користування електричними приладами.

5.7. Вибуваючи з гуртожитку, здавати коменданту постільні речі, інвентар.

5.8. Брати участь у  наведенні порядку,  озелененні прилеглої до гуртожитку території, обладнанні та  ремонті приміщень, ремонті інвентаря.

5.9. Дотримуватися чистоти на прилеглій до гуртожитку території.

6. Учням, які проживають у гуртожитку забороняється:

6.1. Самовільно переселятись з однієї кімнати до іншої.

6.2. Переносити інвентар з однієї кімнати в іншу, виносити його з гуртожитку без дозволу коменданта.

6.3. Грати в азартні ігри та розпивати спиртні напої, вживати наркотики та палити.

6.4. Встановлювати без дозволу адміністрації додаткові радіо і електронагрівальні прилади.

6.5. Запрошувати в гуртожиток сторонніх осіб без дозволу коменданта.

6.6. Порушувати час встановлений для режиму відпочинку.

7. За порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку до учнів може бути використано одне з таких дисциплінарних покарань:

 • зауваження;
 • догана;
 • сувора догана;
 • зниження оцінки за поведінку;
 • виселення з гуртожитку;
 • виключення з ПТНЗ.

8. Правила внутрішнього розпорядку повинні вивішуватися в навчальному закладі на видному місці і являються обов’язковими для усіх учнів та робітників навчального закладу.