Стипендія 2018: розмір соціальних і академічних виплат

Хто буде отримувати стипендію в 2018 році? 

Мабуть, це найактуальніше питання для українських студентів. Нагадаємо, що Кабмін прийняв Постанову «Про внесення змін до стипендіального забезпечення», яка передбачає скорочення кількості стипендіатів майже наполовину.

Який порядок призначення та виплати стипендій в Україні в 2018?

Відповідно до нового порядку грошових виплати студентам, стипендіальний фонд України передбачає два види стипендій — соціальні (для соціально незахищених громадян, пільговиків) і академічні (за досягнення в навчанні). В рамках студентської (стипендіальної) реформи соціальну стипендію будуть отримувати близько 7% студентів.

Крім того, критерієм при визначенні права студента на соціальну стипендію є матеріальний стан сім’ї. Так, відповідно до внесених у законодавство змін, соц. стипендії надаються студентам (курсантам) вищого навчального закладу, виходячи з рівня доходу сім’ї та успіхів у навчанні, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти (курсанти) ВНЗ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване державою право на виплату соцстипендії, в тому числі в разі отримання академічної.

Процедура розподілу академічних стипендій зазнала більш серйозних змін — запроваджено рейтинг успішності (рейтинг успеваемости). Таким чином, стипендію будуть отримувати не всі студенти з усередненою четвіркою за екзаменаційну сесію, як це було в 2016 році, а лише ті, хто займе високі місця в рейтингу вищого навчального закладу.

Українське законодавство не передбачає єдиної рейтингової системи для визначення стипендії, тому кожен ВНЗ самостійно розробляє свої критерії для складання рейтингу успішності. Приблизно на 90% місце студента в рейтингу залежить від навчальної успішності і на 10% — від встановлених критеріїв навчального закладу (наприклад, наукова, спортивна або громадська діяльність). Таке процентне співвідношення допомагає визначити найбільш успішних студентів, навіть якщо за результатами сесії всі вони отримали однаковий середній бал.

Хто має право на соціальну стипендію в 2018 році?

Уряд України прийняв рішення про розширення переліку студентів вищих навчальних закладів, яким у 2018 році буде призначатися соціальна стипендія.

Згідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», право на соц.стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на держзабезпеченні (крім сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування), не перебувають в академічній відпустці і належать до однієї з наступних категорій:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
 • студенти з малозабезпечених сімей
 • діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи
 • студенти, що залишилися у віці 18-23 років без батьків
 • особи, визнані учасниками бойових дій та їх діти
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше 3 років
 • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи
 • діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО, бойових дій або збройних конфліктів
 • особи, яким призначено соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
 • діти шахтарів, чиї батьки мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули в результаті нещасного випадку на виробництві, або стали інвалідами I або II групи

Виплата соціальних стипендій в Україні проводиться органами соціального захисту населення через вищі навчальні заклади на підставі відповідних документів. При цьому, право на призначення соціальної стипендії мають лише ті студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання і включені до рейтингу (ст. 20 Порядку призначення і виплати стипендій).

Важливо! Одержувачам соціальної стипендії, які зайняли за результатами навчання високі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи в навчанні (в межах встановленого ліміту стипендіатів), додатково виплачуються грошові кошти, які складають різницю між цими видами стипендій.

Як отримати стипендію в 2018 році?

Процедура отримання соціальних стипендій передбачає обов’язкове звернення студентів із заявою на ім’я ректора про надання їм стипендіальних виплат. У заяві треба вказати:

 • прізвище, ім’я та по батькові
 • число, місяць, рік народження
 • адресу проживання (прописки)
 • категорію особи, відповідно до якої визначено право на отримання соцстипендії

Разом із заявою на стипендію необхідно подати копію українського паспорта, копію свідоцтва про народження дитини (при наявності), копію ІПН і копію студентського квитка.

Крім того, студенти-пільговики повинні надати додатковий перелік документів, що засвідчує наявність підстав для виплати їм соціальної стипендії:

 • переселенці — копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
 • чорнобильці — копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС
 • інваліди — копія медичного висновку (для дітей до 18 років) або копія довідки МСЕК
 • діти-сироти — копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або виписка з обліково-статистичної картки; копія свідоцтва про смерть батьків
 • малозабезпечені — довідка УП та СЗН про призначення родині допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
 • стипендіати Верховної Ради — копія розпорядження КМУ про призначення соціальної стипендії ВР студентам ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
 • шахтарі і діти шахтарів — довідка з гірського підприємства із зазначенням стажу підземної роботи; акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1; копія довідки медико-соціальної експертизи; копія свідоцтва про смерть батька (матері)
 • діти учасників АТО — копія свідоцтва про смерть; документ, що підтверджує загибель (пропажу безвісти), виданий військовим формуванням, правоохоронними органами спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлими); копія довідки медико-соціальної експертизи
 • учасники бойових дій та їх діти — копія посвідчення учасника бойових дій; довідка органу соцзахисту про перебування на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги, із зареєстрованого місця проживання з посиланням на норму законодавства, згідно з якою встановлено статус учасника бойових дій
 • діти загиблих майданівців — копія свідоцтва про смерть батька (матері); копія довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого; довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному держреєстрі осіб, які мають право на пільги, із зареєстрованого місця проживання з посиланням на норму законодавства, згідно з якою встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

Академічна стипендія

На академічну стипендію можуть претендувати студенти (в тому числі іноземці, біженці та особи без громадянства), які навчаються в навчальних закладах або наукових установах на денному відділенні. Академічна стипендія призначається виходячи з успішності студентів за останній навчальний семестр. Виняток становлять першокурсники, яким до першої сесії стипендія призначається і виплачується за рейтингом, сформованим на підставі конкурсного бала, отриманого при вступі до навчального закладу.

Як розраховується середній бал і формується рейтинг?

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до стипендіального забезпечення», рейтинг успішності складається за результатами навчального семестру індивідуально для кожного курсу і кожної спеціальності. Методика складання рейтингу стипендій повинна бути однаковою для всього курсу — дискримінація в цьому питанні не допускається.

За основу при формуванні рейтингу стипендіатів береться показник успішності з кожного навчального предмету (дисципліни), який вимірюється в балах. У рейтинг включаються всі студенти ВНЗ денної форми навчання, крім учнів, які набрали меншу кількість балів, ніж встановлена в навчальному закладі межа незадовільного навчання. Також позбавляються права на стипендію особи, які мають академзаборгованість.

Кількість стипендій, що буде розподілена між студентами, визначається до початку підведення підсумків семестрового контролю. При цьому встановлюється однаковий для всіх курсів і спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення сесії.

Студентам, які закрили сесію з оцінками 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою нараховується підвищена стипендія, яка на 45,5% вище стандартної (мінімальної) академічної стипендії. При цьому, кількість стипендіатів, яким може призначатися академічна стипендія у підвищеному розмірі, з 2018 року було збільшено до 3%.

Академічні та соціальні стипендії в ПТУ

Професійно-технічні навчальні заклади при розподілі академічних і соціальних стипендій, в першу чергу, віддають перевагу:

 • дітям-інвалідам та інвалідам I-III групи
 • особам, які постраждали від Чорнобильської аварії
 • дітям з малозабезпечених сімей (за умови отримання державної допомоги)
 • дітям-сиротам та дітям, які залишилися в період навчання (у віці 18-23 років) без батьків
 • дітям, що навчаються на гірських професіях, чиї батьки загинули або стали інвалідами через травми або проф. захворювання
 • учням, які мають за результатами семестрового контролю середній бал успішності не нижче 7 за дванадцятибальною або не нижче 4 за 5-бальною шкалою оцінювання
 • дітям, один з батьків яких загинув в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів, або під час масових акцій громадського протесту, а також дітям-переселенцям

Який розмір стипендії в Україні в 2018 році?

Український уряд ухвалив рішення про 18% підвищення грошових виплат студентам, що дозволило збільшити розмір всіх видів стипендій.

Соціальна стипендія виплачується в такому розмірі:
 • для учнів ПТУ з числа дітей-сиріт — 1180 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт — 2360 гривень
 • для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 450 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації — 890 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівня акредитації — 1180 гривень
Розмір мінімальної академічної стипендії у 2018 році становить:
 • для учнів ПТУ — 490 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації — 980 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації — 1300 гривень
Сума підвищеної стипендії на 2018 рік:

Підвищена академстипендію для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (зокрема для «складних» і «дефіцитних» спеціальностей — інженерних і природничо-математичних педагогічних) виплачується в розмірі 1660 грн., I-II рівня — 1250 гривень.

Розмір академічної стипендії Президента України:
 • для учнів ПТУ — 1420 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації — 2130 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації — 2720 гривень
Розмір іменних і академічних стипендій Кабміну:
 • для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 1180 грн.
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації — 1900 грн.
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації — 2480 грн.
Розмір президентської стипендії для учасників і призерів міжнародних учнівських олімпіад:
 • учасникам — 2600 гривень на місяць
 • призерам — 2950 гривень на місяць

Переможці Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури отримають стипендію Кабінету Міністрів України в розмірі 2 тисяч 360 гривень. Крім того, в Україні заснована президентська стипендія для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук — 2600 гривень.

Розмір стипендії переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка становить:

 • для учнів ПТН — 1420 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації — 1770 гривень
 • для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації — 2600 гривень
Хто отримає підвищені стипендії?

Відповідно до нової системи, виплата звичайних і підвищених академічних стипендій проводиться за рейтинговими списками, складеними відповідно до кількості балів, набраних за той чи інший предмет під час сесії. Виходячи з норм Постанови КМУ № 882, приблизно 40% студентів денної форми на кожному факультеті, які навчаються на бюджеті, отримують академічну стипендію. З них підвищена академстипендіz призначається тільки 3% студентів, які показали найвищі результати за сесію.

У свою чергу МОН пояснило, що навчальні заклади самі можуть встановлювати правила виплат підвищених стипендій, спираючись на вищезгадану постанову Кабміну. Процедура повинна бути затверджена на засіданні вченої ради.

Крім того, спірні питання щодо призначення виплат розглядаються спеціальною стипендіальною комісією, до складу якої входять керівник навчального закладу, представники фінпідрозділів, декани факультетів (директори інститутів, завідувачі відділеннями), а також представники органів студентського самоврядування (не менше 50%).

Таким чином, затверджений 3% ліміт студентів, які претендують на підвищену стипендію (за особливі успіхи) не є істинною в останній інстанції. Виплата підвищених академічних стипендій повинна регулюватися внутрішніми правилами ВНЗ, на які може вплинути стипендіальна комісія і рішення вченої ради. Але все це можливо тільки в рамках стипендіального бюджету.

Джерело: lawportal.com.ua

Залишити коментар