Права та обов’язки учнів ліцею

Учні мають право на:
1. Належні умови навчання за обраною професією
2. Матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України
3. Навчання професії за індивідуальною програмою
4. Безкоштовне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу
5. Матеріальну допомогу
6. Оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України
7. Безкоштовне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я
8. Щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення
9. Безкоштовне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією
10. Безпечні і нешкідливі умови праці та навчання
11. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність
Учні ліцею зобов’язані:
1. Дотримуватись законодавства України, моральних та естетичних форм
2. Виконувати вимоги навчальних програм і систем контролю знань, умінь, навичок
3. Систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадський рівень
4. Відвідувати заняття, в тому числі і за індивідуальним графіком
5. Дотримуватися вимог Статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку
6. Виконувати під час проходження виробничої практики, нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій
7. Дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики
8. Бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виховному процесі
9. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами ліцею, підприємству, установі, організації, тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України
10. За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку ліцею, незадовільну успішність до учня застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу
11. Учень може бути відрахований з ліцею за:
а) власним бажанням;
б) незадовільну успішність, поведінку;
в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
г) вироком суду, що набрав чинності;
д) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку ліцею